ČO ROBÍME ?

Vyhľadávame, testujeme a zabezpečujeme jednoduchý prístup ku spoľahlivému a inovatívnemu taktickému výstroju.

ČO JE NAŠÍM CIEĽOM ?

Lepšia motivovanosť a vystrojenosť ozbrojených zložiek a zodpovedných občanov, ktorá prispieva k silnejšej a odolnejšej spoločnosti.

Neustále preto posúvame zaužívané štandardy vo vystrojenosti. Zabezpečovaním kvalitnejšieho a inovatívnejšieho výstroja zlepšujeme morálku, efektivitu a zvyšujeme taktickú výhodu jej používateľov v krízových situáciach a extrémnych podmienkach.