Filter OF-07 M

30 €
S DPH

AVEC

25 x skladom
Množstvo
Skladom

Filter OF-07 M

We do not ship this product outside of Slovak Republic

Ochranný filter OF-07 M v kombinácii s vhodnou ochrannou maskou zaisťuje ochranu dýchacích orgánov proti širokému spektru škodlivých a vysoko toxických látok vrátane všetkých známych CBRN látok.

Ochranný filter OF-07 M zaisťuje ochranu dýchacích orgánov proti:

 • Pevným a kvapalným časticiam
 • Aerosólom
 • Dráždivým sprejom (OC)
 • Dymotvorným látkam
 • Rádioaktívnemu spadu
 • Vysoko toxickým časticiam
 • Bojovým biologickým prostriedkom
 • Plesňam
 • Baktériám
 • Vírusom
 • Toxínom
 • Dráždivým, dusivým, pľuzgierotvorným, nervovoparalytickým, všeobecne jedovatým a psychoaktívnym látkam

Ďalej chráni proti: brómbenzylkyanidu (CA), chlóracetofenónu (CN), CS, CR, CN, CNC, CNS, CA látkam, organickým zlúčeninám arzénu CLARK I (DA), CLARK II (DC), adamsitu (DM), difenyldichlórarzénu (DA), etyldichlórarzénu (ED), metyldichlórarzénu (MD), yperitu (H), sírnemu yperitu (HD), T-yperitu, Q-yperitu, dusíkovým yperitom (HN1, HN2, HN3), lewisitu (L), zmesovému yperitu (H-L), fosgén oxímu (CX), fosgénu (CG), difosgénu (DP), chlórpikrínu (PS), kyanovodíku (AC), chlórkyanu (CK), arzenovodíku (AS), G-látkam: sarínu (GB), cyklosinu (GF), somanu (GD), tabunu (GA), IVA (GV), V-látkam: VX, VR, VE, amitonu VG, VM, organickým rozpúšťadlám s bodom varu nad 65°C, anorganickým látkam, kyslým plynom, amoniaku, amínom, benzénu, toluénu, vinylchloridu, fluóru, fluorovodíku, oxidom síry, organickým zlúčeninám fosforu, kyseline chlóroctovej, dusičnej, aldehydom, zmesiam anorganických kyselín a pod.

Filter sa vyrába so štandardným okrúhlym závitom podľa STANAG 4155 (EN148-1)-Rd40x1/7" alebo GOST8762-75-40x4mm. Komponenty filtra sú vyrobené z tvrdého plastu. Robustný filter, ktorý je extrémne odolný voči nárazom.

Skladovanie: filter je možné v originálnom balení dlhodobo skladovať po dobu 20 rokov pri teplotách od -5°C do +30°C

Trieda filtra
Skúška na prienik častíc
Maximálny prienik skúšobného aerosólu v %
EN 3) Filter AVEC 4)
P3D
Chlorid sodný 0,05 0,0002 - 0,05
Parafínový olej 0,05 0,02 - 0,05

Typ a trieda
Skúšobný plyn
Doba prieniku za skúšobných podmienok v minútach Koncentrácia skúšobného plynu vo vzduchu pri prietoku 30 l/min Prieniková koncentrácia Dynamická sorpčná kapacita filtra (DSK) v gramoch
EN 1) Filter AVEC 2) obj. v % mg/l ml/m3 EN 1) Filter AVEC 2)
A2 Cyklohexán C6H12 35 38 0,5 17,5 10 18,375 19,950
B2
Chlór Cl2 20 28 0,5 15 0,5 9,000 12,600
Sulfán H2S 40 >60 0,5 7,1 10 8,520 >15,500
Kyanovodík HCN 25 42 0,5 5,6 10 4,200 7,056
E1 Oxid siričitý SO2 20 >60 0,1 2,7 5 1,620 >4,860
SX
Chlórkyan ClCN 20 32 0,25 6,28 0,5 3,768 6,029
Chlórpikrín Cl3CNO2 20 32 0,5 33,55 0,5 20,130 32,208
Fosgén COCl2 20 30 0,5 20,24 0,5 12,144 18,216

Hmotnosť: 265 g
Priemer: 110 mm
Výška: 78 mm

25 položky

Špecifické referencie