• Filter NBC-3/SL

Filter NBC-3/SL

30 €
S DPH

AVEC

67 x skladom
Množstvo
Skladom

Filter NBC-3/SL

We do not ship this product outside of Slovak Republic

Ochranný filter v kombinácii s vhodnou ochrannou maskou zaisťuje ochranu dýchacích orgánov proti všetkým známym chemickým a bojovým látkam.

Filter NBC-3/SL zaisťuje ochranu proti:

 • Pevným a kvapalným časticiam
 • Aerosólom
 • Dráždivým sprejom (OC)
 • Dymotvorným látkam
 • Rádioaktívnemu spadu
 • Vysoko toxickým časticiam
 • Bojovým biologickým prostriedkom
 • Plesniam
 • Baktériám
 • Vírusom
 • Toxínom
 • Dráždivým, dusivým, pľuzgierotvorným, nervovoparalytickým, všeobecne jedovatým a psychoaktívnym látkam

Ďalej chŕani proti: brómbenzylkyanidu (CA), chlóracetofenónu (CN), CS, CR, CN, CNC, CNS, CA látkam, organickým zlúčeninám arzénu CLARK I (DA), CLARK II (DC), adamsitu (DM), difenyldichlórarzénu (DA), etyldichlórarzénu (ED), metyldichlórarzénu (MD), yperitu (H), sírnemu yperitu (HD), T-yperitu, Q-yperitu, dusíkovým yperitom (HN1, HN2, HN3), lewisitu (L), zmesovému yperitu (H-L), fosgén oxímu (CX), fosgénu (CG), difosgénu (DP), chlórpikrínu (PS), kyanovodíku (AC), chlórkyanu (CK), arzenovodíku (AS), G-látkam: sarínu (GB), cyklosinu (GF), somanu (GD), tabunu (GA), IVA (GV), V-látkam: VX, VR, VE, amitonu VG, VM, výparom organických a anorganických kyselín, hydroxidom, organickým rozpúšťadlám s bodom varu nad 65°C, amoniaku, amínom, anorganickým a kyslým plynom, benzénu, toluénu, vinylchloridu, fluóru, fluorovodíku, oxidom síry, kyseline chlóroctovej, aldehydom, zmesiam anorganických kyselín, parám ortuti a pod.

Kód účinnosti proti chemickým látkám: A2B2E2K2HgSXP3 D R REAKTOR


Trieda filtra
Skúška na prienik častíc
Maximálny prienik skúšobného aerosólu v %
EN 3) Filter AVEC 4)
P3D
Chlorid sodný 0,05 0,0002 - 0,05
Parafínový olej 0,05 0,02 - 0,05

Typ a trieda
Skúšobný plyn
Doba prieniku za skúšobných podmienok v minútach Koncentrácia skúšobného plynu vo vzduchu pri prietoku 30 l/min Prieniková koncentrácia Dynamická sorpčná kapacita filtra (DSK) v gramoch
EN 1) Filter AVEC 2) obj. v % mg/l ml/m3 EN 1) Filter AVEC 2)
A2 Cyklohexán C6H12 35 39 0,5 17,5 10 18,375 20,475
B2
Chlór Cl2 20 45 0,5 15 0,5 9,000 20,250
Sulfán H2S 40 >80 0,5 7,1 10 8,520 >17,040
Kyanovodík HCN 25 50 0,5 5,6 10 4,200 8,400
E2 Oxid siričitý SO2 20 25 0,5 13,3 5 7,980 9,975
K2 Amoniak NH3 40 50 0,5 3,5 25 4,200 5,250
Hg Ortuť Hg 100 hodín >170 hodín -- 13 mg/m3 0,1 mg/m3 2,340 >3,900
SX
Chlórkyan ClCN 20 25 0,25 6,28 0,5 3,768 4,710
Chlórpikrín Cl3CNO2 20 44 0,5 33,55 0,5 20,130 44,286
Fosgén COCl2 20 77,5 0,5 20,24 0,5 12,144 47,058


Rozmery: 112 × 85 mm
Hmotnosť: 340 g
Přripojovací závit: STANAG 4155 / EN 148-1 nebo GOST

Skladovatelnosť: 20 rokov
Vhodný pre: Celovárové masky, filtroventilačné jednotky

Výrobca: AVEC, Česká republika

67 položky

Špecifické referencie