VÝBER A TESTOVANIE

Výhodou konzumnej spoločnosti je vysoká rýchlosť inovácií. Nevýhodou je, zložitá orientácia vo veľkom množstve nových produktov. Pre jednotlivca je časovo, finančne a odborne náročné neustále vyhľadávať, testovať a vyberať najlepšiu voľbu na trhu. Preto to robíme za vás.

Vyberáme a ponúkame len overené produkty s dôrazom na ich funkčnosť a taktickú výhodu. Nenaskladňujeme produkty len preto, že ich vyrába “náš” výrobca, alebo preto, že je o ne záujem od zákazníkov. Ak produkt nespĺňa naše kritéria tak ho neponúkame.

Produkty neustále testujeme a používame. Máme veľmi rýchlu spätnú väzbu od našich zákazníkov, a ak sa časom ukáže, že produkt má nedostatky, časté reklamácie, alebo sa stane zastaraným, poputuje do výpredaja a znovu ho naskladňovať nebudeme.

INOVÁCIA A ADAPTABILITA

Žijeme v neistom, komplexnom a rýchlo sa meniacom svete. Inovácia a adaptabilita sú dnes nevyhnutné pre efektívne prekonávanie moderných hrozieb. Naším cieľom je pomôcť vám inovovať a prispôsobovať sa rýchlejšie.

DOSTUPNOSŤ

Náš cieľ nemôžme reálne naplniť ak ponúkame produkty, ktoré sú neustále vypredané, alebo sú príliš drahé pre reálne použitie.

Spolupracujeme priamo s výrobcami, objednávame vo veľkom a mesiace dopredu, aby sme zabezpečili čo najlepšiu dostupnosť námi výbraných produktov. Zameraním sa na to najnutnejšie vybavenie a menší počet produktov, dokážeme často priniesť túto výstroj za lepšie ceny a teda zlepšiť jej dostupnosť.

TAKTICKÁ VÝHODA

Produkty vyberám na základe skúseností zo služby v ozbrojených silách, pôsobenia v konfliktných zónach blízkeho východu a neustáleho používania výstroja tak, aby použivateľovi prinášal reálnu a výraznu výhodu pri výkone jeho činnosti a dosahovaní vytýčených cieľov.

ODOLNOSŤ

Motivovaní, vycvičení a vystrojení občania sú nutnosťou pre prekonávanie krízových situácii. Veríme, že zvyšovaním dostupnosti taktického a survivalového vybavenia prisievame k jej širšej distribúcii a zvyšujeme odolnosť celej spoločnosti.